Krzysztof Ciechanowski

O mnie

O mnie

Pracownia Workshop Rok założenia 1980. Established in 1980. Od początku swego istnienia Firma specjalizowała się w drukach reliefowych wyraźnie wyczuwalnych dotykiem. Ukoronowaniem tych prac stała się wprowadzona w styczniu 2006 roku unikalna technika druku Braille'a, tyflografiki oraz tyflokartografii. Since its establishement in 1980, our firm has been specializing in relief prints easily perceptible by touch. The ultimate achievement of the firm was, introduced to production in January 2006, unique technique of printing in Braille, typhlographics, and typhlocartography. Uslugi Scope of services. Druk tyflografiki oraz tekstów w systemie Braille'a Printing in typhlography or in Braille systems. Druk Braille'a na materiałach samoprzylepnych transparentnych i kolorowych Printing in Braille on transparent or coloured self-adhesive materials. Transparentny lub kolorowy dodruk Braille'a na wydrukach offsetowych (teczki, ulotki, foldery, kalendarze) Adding transparent or coloured Braille texts on offset printouts (binders, folders, pamphlets, calendars etc) Lakierowanie wybiórcze wydruków offsetowych. Selective varnishing of offset printouts. Transparentny druk wybiórczy z efektem reliefu na wydrukach offsetowych. Transparent, selective print with relief effect on offset printouts. Druk tekstów z wyczuwalnym efektem reliefu (zaproszenia, wizytówki, efektowne druki) Printing texts with relief effect on invitation cards, business cards, glossy prints. Produkty Products Tyflologiczne plansze dydaktyczne. Typhlological didactic boards. Atlasy i mapy dotykowe dla niewidomych i słabowidzących. Touch-feel atlases and maps for blind and eyesight impaired Tyflologiczne plany komunikacyjne miast. Typhlological urban transport layouts. Niskonakładowe wydawnictwa książkowe. Low volume book publishing. Dotykowe etykiety samoprzylepne transparentne i kolorowe. Transparent or coloured tactual, self-adhesive labels Wszelkie materiały drukowane dla niewidomych i słabowidzących All kind of printed material for blind and eyesight impaired

Dane firmowe

Dane firmowe

Adres: Bolesława Prusa 1 63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel: +48.607082722

Adres korespondencyjny

Krzysztof Ciechanowski

Adres: Bolesława Prusa 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel: 607082722

Prusa 1, Ostrów Wielkopolski